Discussions of the River-Lake Interconnected Relationship Connotation
ZHAO Jun-kai, LI Li-xian, ZHANG Ai-she, LI Jiu-fa
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2016, (4): 118 -128 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2016.04.014