Primary Study of CREB4 Translocation Mechanism from Cytoplasm to Nucleus(Chinese)
LIU Yong-qiang;NI Xiao-hua;ZHOU Dan;WANG Xin;GUO Wei-wei
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2007, (2): 104 -110 .