Domain OntologyBased Document Automatic Summarization(Chinese)
WANG Qi;JIANG Kai-zhong;YANG Jing;GU Jun-zhong
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2007, (5): 107 -112 .