Effect of the deep waterway project on the salinities in the north passage of the Changjiang Estuary
FAN Zhong-ya, GE Jian-zhong, DING Ping-xing, PAN Ling-zhi
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2012, (4): 181 -189 .