Survey of online advertising target
GUO Xin-yu, LIU Peng, ZHOU Min-qi, ZHOU Ao-ying
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2013, (3): 93 -105 .