Analysis of the suspended sediment concentration and sedimentation around the Hengsha Shoal of the Yangtze Estuary and its adjacent region
XU Hai-gen, YU Zhi-ying, NIU Jian-ding, LI Sheng-duo, ZHENG Jian-zhao
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2013, (4): 42 -54 .