Simulator for hybrid memory architecture
LIU Dong, ZHANG Jin-Bao, LIAO Xiao-Fei, JIN Hai
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2014, (5): 133 -140 .  DOI: 10.3969/j.issn.10005641.2014.05.011