Cognitive heterogeneous network based on cooperative spectrum sensing and interference constraints
YE Shi-tong, WAN Zhi-ping, KE Jian-bo, LIU Shao-jiang, NI Wei-chuan
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2017, (6): 76 -84 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2017.06.007