The effect of dissolved silicic acid on circular motion behaviors in pennatae: A case study on diatom Navicula arenaria var. rostellata
WANG Feng, ZHAO Li-xia, ZHU Zheng, HU Wen-si, LIU Quan-xing
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2019, (2): 135 -146 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2019.02.015