Variation in germination rates of moss spores using a cryopreservation technique: A case study of spores from six moss species
SUN Li-wei, GAO Xue-di, XU Dan-er, Wang Shu-qin, YANG Zhuo-jun, WANG Jian
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2019, (3): 138 -143,154 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2019.03.015