Power marketing big data access control scheme based on a multi-level strategy
Yue ZHANG, Xiuxia TIAN, Yuncheng YAN, Guanyu LU
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2021, (5): 169 -184 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2021.05.015