Textual research on Xishuai grass
Zhuqing HE, Binjie GE
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2023, (2): 155 -160 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2023.02.016