Impact of coastal ecological restoration project on bird diversity and community dynamics
Kun HE, Ziyu ZHANG, Annan SONG, Qifan SHEN, Jiayi WANG, Xuechu CHEN
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2023, (3): 158 -166 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2023.03.015