Evaluation of eutrophication by satellite remote sensing based on machine learning: A case study of Huancheng River in Hefei
Yong ZHANG, Hui WANG, Chuanhua ZHU, Hao ZHOU, Yu ZHAN, Can LI, Yifan XIAO, Lili YANG, Jiaqi LIU
Journal of East China Normal University(Natural Science) . 2024, (1): 1 -8, 112 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2024.01.001